Bariery wdrożenia systemu B2B i sposoby ich przezwyciężenia

Sposoby przezwyciężenia barier

 

 

 

 

 

W obszarze szkolenia wymagane są następujące działania: