Bariery wdrożenia systemu B2B i sposoby ich przezwyciężenia

Bariery komunikacji

 

Do barier komunikacji zaliczyć należy:

 

 

 

 

Istniejący model komunikacji